Voorwaarden

Als u zich aanmeldt voor een van de activiteiten wordt er een afspraak met u gemaakt door een adviseur. Zij komen bij u langs voor een intakegesprek. Samen bespreekt u uw knelpunten en wensen en wordt door de adviseur een offerte met een plan van aanpak opgesteld. De offerte stuurt u vervolgens naar info@fcb-verpakkingen.nl. Na goedkeuring van de offerte door FCB kunt u conform het plan van aanpak starten met de uitvoering. De kosten zullen na afloop van de activiteit rechtstreeks door FCB worden betaald aan de externe uitvoerder.

Wat wordt vergoed

Alle externe kosten van de adviseur of workshopleider die door FCB wordt ingezet worden volledig vergoed. De tijd van uzelf en van uw werknemers evenals eventuele reis- en veblijfkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Dit is een investering van u zelf.

Voorwaarden

  • U valt als werkgever of werknemer onder de CAO-FCB en draagt af aan het fonds.
  • De activiteiten dienen te zijn afgerond voor 31 augustus 2018.
  • Het aantal beschikbare plaatsen per activiteit is beperkt. Op basis van de volgorde van binnenkomst van de offerte wordt bepaald of er nog ruimte beschikbaar is.
  • De dienstverlening wordt in opdracht van het FCB uitgevoerd door een door het FCB aangewezen externe partij.
  • De externe adviseur stelt na het intakegesprek een maatwerk offerte op.
  • De uitvoering kan van start gaan na akkoord van FCB op de offerte. U ontvangt van FCB hiervoor een definitieve toekenning per email.
  • Na afloop van de activiteit vult u het registratieformulier in. Middels het formulier worden de gegevens van alle medewerkers die hebben deelgenomen aan de activiteit verzameld.
  • De factuur van de externe uitvoerder wordt door het deelnemende bedrijf of de werknemer voor akkoord getekend en samen met het volledig ingevulde registratieformulier opgestuurd naar het projectbureau van FCB Kartonnage en Verpakkingen.
  • FCB gaat tot betaling van de factuur over na afronding van de uitvoering van de activiteiten en overlegging van alle benodigde formulieren en documenten.
  • Na afloop ontvangt u van FCB een email met een evaluatieformulier. U bent verplicht het evaluatieformulier tijdig in te vullen.