De wereld van werk verandert. Mensen moeten steeds langer doorwerken en zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor hun eigen (duurzame) inzetbaarheid. Een leven lang leren is belangrijker dan ooit. Dit vraagt meer zelfredzaamheid van medewerkers ten aanzien van de eigen loopbaan. Voor veel werknemers is dit nog erg lastig. FCB wil werknemers hierin ondersteunen met de volgende faciliteiten waar kosteloos gebruik van kan worden gemaakt.

1. Regie over je loopbaan

In de workshop ‘Regie over je eigen loopbaan’ gaat er vooral over om medewerkers te laten kijken en te laten nadenken over hun eigen toekomst en het zelfvertrouwen te bevorderen welke rol zij hierin zelf kunnen nemen. Tijdens de workshop wordt het onderlinge gesprek op gang gebracht en helpen de medewerkers elkaar om over bepaalde drempels te stappen. In het 2de gedeelte van de workshop wordt er aandacht besteed aan het voeren van een ontwikkelgesprek met je leidinggevende. Hoe ga ik dit gesprek zo goed mogelijk voeren en hoe kan ik verder werken aan mijn toekomst en mijn loopbaan? Wat kunnen na deze workshop mijn vervolgstappen zijn?

Voor wie: werknemers
Vorm: in company
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 15 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 3 workshops afgenomen worden

2. Plezierig druk!

Veel werknemers in de sector geven aan werkdruk te ervaren. Mensen kunnen door beter om te leren gaan met werkdruk hun ervaren werkdruk verminderen. Door werkdruk bespreekbaar te maken, gaan zij bovendien stressfactoren in de werksituatie herkennen. Zo vindt men makkelijker een juiste balans tussen de eisen die het werk aan een medewerker stelt en de hulpbronnen die de medewerker in zijn werk ervaart. Om op de werkvloer plezierig druk te zijn, biedt FCB bedrijven in de sector een mini pilot aan. In deze pilot gaat een werkdrukadviseur samen met medewerkers op zoek naar praktische, slimme en innovatieve oplossingen voor geconstateerde knelpunten als het gaat om de ervaren werkdruk.

Voor wie: team, afdeling, HR, OR/PVT
Vorm: in company
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 15 pilots beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 3 afgenomen worden

3. Effectief leren

Deze workshop stimuleert deelnemers om na te denken over hun eigen leren en ontwikkelen.

Voor wie: werknemers en leidinggevenden
Vorm: in company
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 5 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden

4. Succesvol omgaan met competenties

Deze workshop leert deelnemers hoe binnen organisaties beter gestuurd kan worden op competenties. Door dit succesvol toe te passen, kunnen werknemers van een organisatie zich beter ontwikkelen.

Voor wie: leidinggevenden, HR
Vorm: in company
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 5 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden

5. De leidinggevende als coach

De leidinggevende is actief met het aansturen van zijn team en daar hoort de begeleiding van (nieuwe) medewerkers bij. De juiste begeleiding zorgt voor nieuwe vaardigheden en inzichten bij de medewerkers met betere resultaten op de werkvloer als logisch gevolg. Medewerkers laten groeien is de taak van de leidinggevende als coach, dat is wat we willen. Maar hoe laten we de leidinggevende ook groeien in het uitvoeren van deze taak? In twee dagdelen van ieder 3 uur gaat men aan de slag om de vaardigheden begeleiden en coachen verder eigen te maken en zo de coach op de werkvloer te worden.

Dagdeel 1: Begeleiden
Begeleiden is het bieden van hulp en ondersteuning bij het leer- en ontwikkelproces van de medewerker, waarbij zelfstandigheid van de medewerker zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Onderwerpen die tijdens dagdeel 1 aan de orde komen zijn: leerstijlen, feedback, kritiek en complimenten, begeleidingsgesprek en -stijlen, instrueren, coachingsvaardigheden, 360° feedback, complimenten, motivatie en intervisie.

Dagdeel 2: Coachen
Coachen is een manier van begeleiden waarbij de leidinggevende meer dan gemiddeld persoonlijke aandacht besteedt aan zijn medewerker. Naast het overbrengen van vakkennis stimuleert de leidinggevende dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen leerproces. Onderwerpen die tijdens dagdeel 2 aan de orde komen zijn: taak en rol van een coach, doel en functie van coaching, gespreksvormen feedback, reflectie, coaching modellen, motivatie, evaluatie en beoordelen.

Voor wie: leidinggevenden, HR
Vorm: in company
Datum & locatie: wordt in overleg met de aanvrager bepaald
Beschikbaarheid: er zijn 4 workshops beschikbaar en per bedrijf kunnen er maximaal 2 workshops afgenomen worden