Gegevens onderneming

Doelgroepen

In het project Vitaal de toekomst in! is er speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen. Kunt u aangeven hoeveel medewerkers werkzaam in uw bedrijf vallen onder deze doelgroepen? (indien u het niet precies weet, geeft u dan bij benadering aan om hoeveel medewerkers het gaat).

Medewerkers van 55 jaar en ouder
Medewerkers
Medewerkers van 30 jaar en jonger
Medewerkers
Vrouwen
Medewerkers
Etnische minderheden
Medewerkers
Mensen met een beperking
Medewerkers
Laaggeletterden
Medewerkers

Voor welke doelgroep zou u graag extra activiteiten aangeboden willen krijgen om hun duurzame inzetbaarheid te versterken? (u mag meerdere doelgroepen selecteren)

Ik heb interesse in de volgende activiteiten in het kader van het project Vitaal de toekomst in!

aanmelden voor meerdere projecten is mogelijk

Ondertekening aanvraag