Competentiescan met ontwikkeladvies

Door competenties van medewerkers in kaart te brengen leert een werknemer zijn eigen talenten beter kennen. Zo kan hij gerichter doen waar hij goed in is en wordt aan het zelfvertrouwen een boost gegeven. Ook kan worden gekeken naar zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. 

FCB biedt bedrijven in het kader van het duurzame inzetbaarheidsprogramma “Vitaal verder!” de competentiescan voor een pilotgroep gratis aan. Zo kunt u kosteloos uitproberen of de competentiescan meerwaarde kan hebben in uw organisatie.

De competentiescan is een vragenlijst met ongeveer 80 vragen, gebaseerd op de belangrijkste competenties. De competenties zijn onder te verdelen in een aantal factoren, zoals ondersteunen en samenwerken, creëren en leren, organiseren en uitvoeren, aanpassen en aankunnen. Na het afronden van de scan ontvangt de deelnemer een rapportage met de resultaten. In een persoonlijk gesprek met de werknemer wordt deze besproken en kan een persoonlijk ontwikkelplan worden gemaakt.

Waaruit bestaat de competentiescan

De competentiescan, die wordt uitgevoerd door het GOC, bestaat uit een voorbereiding, 0-meting en een ontwikkeladviesgesprek dat ook digitaal kan worden uitgevoerd.

In de voorbereiding:
- vindt de inventarisatie van het functieprofiel met relevante competenties plaats
- wordt per competentie de juiste criteria bepaald, die aansluit bij de functie en organisatie
- zorgt GOC voor voorlichting aan de medewerkers 

Bij de 0-meting wordt de vragenlijst zowel door de medewerker als teamleider ingevuld. In een ontwikkelgesprek wordt de rapportage, die deze 0-meting oplevert, besproken door de adviseur met de medewerker. Deze informatie wordt verwerkt in een concreet ontwikkelplan met (leer) werkopdrachten.

 
 Voor wie  Alle werknemers die meer inzicht willen in hun talent en deze beter willen benutten
 Groepsgrootte  Individueel
 Duur  Per scan 3 uur
 Uitgevoerd door  GOC
 Kosten  Gratis
Terug