FCB-Tour "Vitaal verder!"

FCB wil de ontwikkeling van een gezonde en actieve leefstijl van werknemers in de sector bevorderen en bijdragen aan gezonde bedrijven. Onder het motto ‘Aandacht voor vitaliteit beweegt je!’ kunnen bedrijven zich aanmelden voor de FCBTour “Vitaal verder!” Tijdens deze tour komt een mobiele unit een of twee dagen op het bedrijf om via verschillende laagdrempelige activiteiten het thema Gezondheid & Vitaliteit in de schijnwerpers te zetten.
 
Werknemers kunnen in kleine groepen in de mobiele unit terecht voor een korte, uitdagende kennismaking met het thema Gezondheid & Vitaliteit. In de mobiele unit is ruimte voor het uitvoeren en ondergaan van verschillende experimenten en testen, die je aan het denken zetten over je eigen gezondheid, vitaliteit en loopbaan.
 
 Voor wie  Alle werknemers
 Groepsgrootte  Per groep van 4 tot 10 werknemers wordt de mobiele unit bezocht
 Duur  De mobiele unit komt 1 of 2 dagen bij u voor het bedrijf staan
 Uitgevoerd door  Oude Vrielink Gezondheidsmanagement met de speciaal voor FCB ingerichte mobiele unit
 Kosten  Gratis
Terug