FCB-Tour "Vitaal verder!"

FCB wil de ontwikkeling van een gezonde en actieve leefstijl van werknemers in de sector bevorderen en bijdragen aan gezonde bedrijven. Onder het motto ‘Aandacht voor vitaliteit beweegt je!’ kunnen bedrijven zich aanmelden voor de FCB-Tour “Vitaal verder!” Tijdens deze tour komt een mobiele unit een of twee dagen op het bedrijf om via verschillende laagdrempelige activiteiten het thema Gezondheid, Vitaliteit & Loopbaan in de schijnwerpers te zetten.
 
Werknemers kunnen in kleine groepen in de mobiele unit terecht voor een korte, uitdagende kennismaking met het thema Gezondheid, Vitaliteit & Loopbaan. In de mobiele unit is ruimte voor het uitvoeren en ondergaan van verschillende experimenten en testen, die je aan het denken zetten over je eigen gezondheid, vitaliteit en loopbaan.
 

Thema's waarmee kennis gemaakt kan worden in de mobiele unit zijn:

 • Stress; mij krijgen ze niet gek!
 • De regie over je eigen loopbaan
 • Alertheid, Veiligheid & Concentratie
 • Vitaliteit; is van levensbelang!
 • Voeding; elke dienst een maximaal energieniveau!
 • Fysieke belasting; slim belasten voorkomt overbelasting!
 • Slapen; je kunt niet zonder!
 • Voeding; de hele dag energiek!
   

Nieuw ontwikkelde video's zijn:

 • Intimidatie; geef het geen kans!
 • Mindset; positief denken kun je leren!
 • Vitaliteit; onderdeel van de bedrijfscultuur.
 • Ontspanning; Voel je beter met micromomenten.
 • Vetten; word je daar wel dik van? (Verdieping onderwerp voeding).
 • Suikers; hoe gevaarlijk zijn die voor je gezondheid? (Verdieping onderwerp voeding).
 • Energie; met de juiste voeding voel je je energieker, sterker en fitter!


Per bedrijf wordt gekeken welke thema's interessant zijn en aangeboden kunnen worden.  Op basis van concrete behoeften kunnen eventueel nieuwe thema's ontwikkeld en toegevoegd worden aan het aanbod. 
 

 Voor wie  Alle werknemers
 Groepsgrootte  Per groep van 4 tot 10 werknemers wordt de mobiele unit bezocht
 Duur  De mobiele unit komt 1 of 2 dagen bij u voor het bedrijf staan
 Uitgevoerd door  Oude Vrielink Gezondheidsmanagement  en James Loobaan met de speciaal voor FCB ingerichte mobiele unit
 Kosten  Gratis
Terug
Folder FCB-Tour Vitaal verder!