Gezondheids- & Vitaliteitschecks

Het periodiek uitvoeren van een gezondheids- en vitaliteitscheck is een goede start om met het thema Gezondheid & Vitaliteit aan de slag te gaan. Werknemers krijgen inzicht in de eigen gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid en ontvangen persoonlijk advies over wat zij kunnen doen om de gezondheid en vitaliteit te verbeteren. Het instrument geeft werkgevers inzicht in werk-gerelateerde risico’s, zodat op tijd preventieve maatregelen kunnen worden genomen.
 
De inhoud van de Gezondheids- & Vitaliteitscheck bestaat uit:
  • Uitgebreid vragenlijstonderzoek over gezondheid, vitaliteit, leefstijl  en werkbeleving.
  • Fysieke testen, gericht op gezondheid en fitheid (waaronder: lengte en gewicht, BMI, taille-omtrek, vetpercentage, bloeddruk, cholesterol, glucose, longfunctie, Functional Movement Screen, duuruithoudingsvermogen (submaximale fietstest), visusonderzoek en audiometrie).
  • Persoonlijk adviesgesprek met werknemer en schriftelijke terugkoppeling over leefstijlprofiel en testresultaten.
  • Bedrijfsadviesgesprek op basis van geanonimiseerde resultaten.
 Voor wie  Alle werknemers
 Groepsgrootte  Individueel
 Duur  Testafname + persoonlijk adviesgesprek van 45 minuten
 Uitgevoerd door  Oude Vrielink Gezondheidsmanagement of Tigra
 Kosten  Gratis
 
Terug