Programma Stoppen met roken

Zijn er medewerkers binnen het bedrijf die graag zouden willen stoppen met roken en kunnen zij daarin een steuntje in de rug gebruiken? Of wordt jouw bedrijf een rookvrije organisatie en wil je jouw medewerkers helpen zich hierop voor te bereiden? Met het programma Vitaal verder! ondersteunt FCB bedrijven met concrete interventiemogelijkheden.

Groepstraject Stoppen met roken
De ervaring leert dat een cursus die is opgebouwd uit groepsmomenten en individuele coaching, effectief is bij het stoppen met roken. Het groepstraject biedt medewerkers die willen stoppen met roken handvatten en ondersteuning.

Het groepstraject bestaat uit een intake vragenlijst, vier workshopsessies (in company) van 1,5 uur, en persoonlijke (online/telefonische) coaching. Aan een groepstraject kunnen maximaal zes deelnemers meedoen.

Individuele interventie Stoppen met roken
Soms is een groepstraject niet geschikt en kan een individuele interventie uitkomst bieden. In een persoonlijk coachingstraject voor de duur van gemiddeld acht tot twaalf maanden gaat een medewerker aan de slag met zijn/haar rookgedrag.

De start van de interventie bestaat uit een (kennismakings)gesprek tussen deelnemer en coach. In dit eerste gesprek worden de doelstellingen van het traject besproken en wordt het huidige rookgedrag in kaart gebracht (onder andere: hoelang, hoeveel en wanneer rookt iemand?). Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de persoonlijke rookgewoonten, zodat er maatregelen kunnen worden genomen en daarmee de ‘valkuilen’ worden vastgesteld.

Afhankelijk van de fase van gedragsverandering (“De een wil het liefst vandaag nog stoppen, terwijl een ander er naartoe wil werken.”) wordt vervolgens een persoonlijk plan gemaakt om het stoppen met roken concreet te maken.

Aan deze individuele interventie kan een beperkt aantal deelnemers meedoen. In overleg wordt gekeken hoe dit kan worden ingepast. 
 
 Voor wie  Werknemers met een sterke motivatie om te stoppen met roken
 Groepsgrootte  In een kleine groep (max 6) of individueel
 Duur  Intensief traject dat gedurende 4-6 maanden (groep) of 8-12 maanden (individueel) wordt uitgevoerd, onder begeleding van een persoonlijk coach
 Uitgevoerd door   Oude Vrielink Gezondheidsmanagement of Tigra
 Kosten  Gratis
 
Terug