Procedure

Heeft u interesse in een of meerdere activiteiten? Meld u zich dan hier vrijblijvend aan.

  • Binnen 14 dagen na aanmelding neemt een FCB adviseur telefonisch contact met u op. Samen worden uw wensen en behoeften doorgenomen en bespreken we de mogelijkheden. U geeft aan in welke activiteiten u interesse heeft. Ook wordt er met u besproken welke externe partij de activiteit voor u zou kunnen uitvoeren. De uitkomst van dit gesprek wordt vertaald in een handzame routekaart voor uw bedrijf.
  • Nadat u heeft bepaald aan welke activiteiten uw bedrijf mee wil doen, zal u voor deze activiteiten een voorlopige toekenning ontvangen.
  • Vervolgens zal de uitvoerende partij contact met u opnemen om de praktische uitvoering met u door te spreken. De uitvoerder stelt een offerte op. De offerte wordt vervolgens naar FCB gestuurd. U ontvangt een kopie van deze offerte in CC ter informatie.
  • Op basis van de offerte wordt een definitieve toekenning verstuurd en kunt samen met de externe uitvoerder starten met de uitvoering van de activiteit.
  • De kosten zullen na afloop va de activiteit rechtstreeks door FCB worden betaald aan de externe uitvoerder. Wel dient het bedrijf waar de activiteit heeft plaatsgevonden de factuur te tekenen voor akkoord. De uitvoerder verstuurt de getekende factuur met de presentielijst en/of deelnemersregistratie naar FCB, waarna FCB voor betaling zorg zal dragen.
  • Alle deelnemers aan de activiteiten wordt tot slot gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en desgewenst beschikbaar te zijn voor een interview.
Heeft u nog vragen aan FCB? Laat het ons dan weten. Stuur een e-mail naar info@fcb-verpakkingen.nl. Wij nemen graag contact met u op om samen uw vragen door te nemen en de mogelijkheden te bekijken.