Over FCB

Cao FCB FCB Jaarverslag 2022


FCB staat voor Stichting Fonds Collectieve Belangen Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf. FCB is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen.

Wat doet FCB?
FCB regelt en vergoedt verschillende activiteiten voor werkgevers en werknemers in de sector. We vinden het belangrijk dat werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen. En we willen arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen in de sector verbeteren. Alle bedrijven voor wie de cao geldt, betalen jaarlijks een percentage van de loonsom aan het fonds. Vanuit deze bijdrage worden de activiteiten van het fonds betaald.

Wat is het doel van FCB?
Werkgevers en werknemers hebben samen de volgende doelen vastgesteld:  

 • Bevorderen van de vakbekwaamheid door het stimuleren van scholing en ontwikkeling
 • Stimuleren van loopbaanondersteuning
 • Bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van werknemers
 • Bevorderen van een goede instroom, doorstroom en uitstroom
 • Verbeteren van de arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Bevorderen van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk
 • Verbeteren van de arbeidsverhoudingen, waaronder medezeggenschap

Wie zitten er in het bestuur?
FCB is een fonds van werkgevers en werknemers samen. Het bestuur van FCB bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

 • Kartoflex
 • FNV
 • CNV

Cao
Voor FCB geldt per 1 januari 2020 een nieuwe cao. De cao-FCB loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Met deze cao-FCB willen partijen de arbeidsverhoudingen in de kartonnage- en flexibele verpakkingenindustrie verbeteren.

De cao-FCB is algemeen verbindend verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  Alle bedrijven voor wie de cao geldt, moeten zich houden aan de regels van de cao. Bedrijven in de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen kunnen ook nog te maken krijgen met twee andere verplichte regelingen.

Samen zijn er deze 3 verplichte regelingen:

 1. De cao-FCB voor opleidingen en ontwikkeling
 2. De cao voor arbeidsvoorwaarden
 3. De Pensioenregeling: uitgevoerd door PGB

Bedrijven voor wie de cao geldt moeten deze regelingen allemaal uitvoeren. De regelingen gelden los van elkaar.

 

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!